ˆ

Archiwum - Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie i dostawa pław sygnalizacyjnych z pochylonym krzyżem, odnowienie pław z ubiegłego sezonu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-25 11:13:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZNAK SPRAWY:
 DT.072.1.1.2017.RO                     Kołobrzeg dn.13.01.2017r.
                                       
 
 
 
 
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro na:
 
WYKONANIE I DOSTAWA PŁAW SYGNALIZACYJNYCH Z POCHYLONYM KRZYŻEM, ODNOWIENIE PŁAW Z UBIEGŁEGO SEZONU 
 
 
 
 
  1. Zamawiający:
Gmina Miasto Kołobrzeg z siedzibą przy
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg
Nip 6711698541
działający przy pomocy
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
ul. ppr. Edmunda Łopuskiego 38
78 – 100 Kołobrzeg
Tel/fax.: 94 355 13 84
 
  1.  Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
 Robert Olejniczak
 Tel.:667 080 732, e-mail:
 
       III. Przedmiot zamówienia:
WYKONANIE I DOSTAWA 40szt. PŁAW SYGNALIZACYJNYCH Z POCHYLONYM KRZYŻEM, ODNOWIENIE 10szt. PŁAW Z UBIEGŁEGO SEZONU”.
Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania i dostawy pław sygnalizacyjnych z pochylonym krzyżem. Odnowienie pław z ubiegłego sezonu. Pławy wykorzystane zostaną do oznakowania niebezpiecznych progów podwodnych kąpieliska morskiego.
 
Opis przedmiotu zamówienia
 
Wykonanie i dostawa 40szt. pław sygnalizacyjnych z  pochylonym krzyżem.
Pława:
-poszycie wykonane z blachy o grubości 2mm,
-szczyty pławy wykonany z blachy grubość 2,5mm,
-średnica pławy 200mm,
-wysokość pławy 1250mm bez krzyża,podpory krzyża i zaczepu (ucha),
-pława szczelnie zamknięta.
Krzyż:
-wykonany z blachy grubości 2,5mm (krzyż jest jedną całością),
-szerokość ramienia 100mm,
-długość ramienia 500mm.
-przymocowany do szczytu pławy,
-średnica mocowania(podpora) 20mm,
-wysokości mocowania(podpory) 600mm.
Zaczep mocujący(ucho), przymocowany do spodu pławy
-grubość 10mm,
-średnica 50mm.
Całość połączona ze sobą i szczelnie zamknięta.
Malowanie:
-trzy krotne farba antykorozyjna podkładowa,
-trzy krotne farba chlorokauczuk kolor żółty sygnałowy.
Odnowienie 10szt. Pław z ubiegłego sezon (pławy  odbiera i dostarcza wykonawca na koszt własny).    
Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie prace.
Materiały niezbędne do wykonania zamówienia dostarczy wykonawca.
Rysunek poglądowy
 
 
 
 
 
IV. Termin realizacji i płatność:
do dnia.01.03. 2017 r.
Płatność za usługę  będzie następować, po wykonaniu prac i podpisaniu protokołu  odbiorczego.
 
 
V. Kryterium oceny ofert:
      Cena – 100%
W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy  zastosowaniu wzoru:
 
Liczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%
 
Algorytm: C=  %
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.
 
 
VI. Termin składania ofert:
Do dnia.23.01.2017 r. do godz. 10.00
Ofertę w formie wypełnionego „Formularza ofertowego” zawierającą łączną wartość brutto wykonania i dostawy zamówienia   wraz z załącznikiem nr 1  należy składać do dnia.23.01.2017 r. godz.10.00 osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. ppr. Edmunda Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg lub pocztą elektroniczną z informacją w temacie „WYKONANIE I DOSTAWA PŁAW SYGNALIZACYJNYCH” na adres :
 
                                                                         
                                                                                                              Dyrektor
 
 
Załączniki:
  1.        „Formularz ofertowy” - Zał. nr 1do wypełnienia
 
 
 
UWAGA: Złożenie zapytania ofertowego, jak też i otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej, nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Gminę Miasto Kołobrzeg Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez nią umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania zapytania lub jego unieważnienia, bez podania przyczyny.  Zamawiający na etapie badania i oceny ofert zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących w/w zapytania.
Spośród złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Olejniczak Data wytworzenia informacji: 2017-01-17 07:53:00
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Olejniczak Data wprowadzenia do BIP 2017-07-25 11:13:17
Wprowadził informację do BIP: Dariusz Świąder Data udostępnienia informacji: 2017-07-26 08:09:07
Osoba, która zmieniła informację: Dariusz Świąder Data ostatniej zmiany: 2017-07-26 08:09:07
Artykuł był wyświetlony: 470 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu