ˆ

Archiwum - Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i montaż lin torowych ( 5 szt. ) z napinaczem o długości 25 m , linka stalowa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-25 11:24:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kołobrzeg dn. 08.02.2017 r.
OS.223.2.2.1.2017.AG
                                       
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro na:
„Zakup i montaż lin torowych ( 5 szt. ) z napinaczem o długości 25 m , linka stalowa 
  o średnicy śmigła  10,5 cm „ dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Kołobrzegu wraz z dostawą  
 
  1. Zamawiający:
Gmina Miasto Kołobrzeg  z siedzibą przy ul. Ratuszowej 13, 78-100 Kołobrzeg,                              NIP 6711698541
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu , ul. Łopuskiego 38 78-100 Kołobrzeg
  1. Adres Zamawiającego:
Ul. ppr. Edmunda Łopuskiego 38
78 – 100 Kołobrzeg
     Tel/fax.: 94 355 13 84
     
 
  1.    Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
Artur Gliszczyński
Tel.:606 307 762 , e-mail:
 
       VI. Przedmiot zamówienia:
        „Zakup i montaż lin torowych ( 5 szt. ) z napinaczem o długości 25 m , linka stalowa 
  o średnicy śmigła  10,5 cm „ dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Kołobrzegu”.
Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i montażu lin torowych ( 5 szt. ) z napinaczem o długości 25 m , linka stalowa o średnicy śmigła 10,5 cm „  na basenie Milenium SPA w Kołobrzegu .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis przedmiotu zamówienia
 
Specjalnie zaprojektowane liny torowe ( 5 szt. ) do profesjonalnych zawodów jak i treningów , produkowane zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Pływackiego ( 5 kolorów : niebieski ,czerwony , biały , zielony i żółty ).
Pływaki wykonane z wysokiej jakości PP , odporne  chemicznie oraz na czynniki atmosferyczne .
 
Gwarancja  min. 24 m-ce
Serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym
 
 
V. Termin realizacji i płatność:
do dnia.17.03. 2017 r.
Płatność za usługę  będzie następować, na podstawie faktury w terminie 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu
  1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
  1. posiadają osobowość prawną,
  2. są firmą zarejestrowaną w Polsce i prowadzącą działalność na jej terenie,
VII. Kryterium oceny ofert:
      Cena – 100%
 
W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy  zastosowaniu wzoru:
Liczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%
 
Algorytm: C=  %
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.
 
VIII. Termin składania ofert:
Do dnia.27.02.2017 r. do godz. 10.00
Ofertę w formie wypełnionego „Formularza ofertowego” zawierającą łączną cenę brutto dostawy urządzenia z wyposażeniem   i warunki gwarancji i serwisu wraz z załącznikiem nr 1  należy składać do dnia.27.02.2017 r. godz.10.00 osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. ppr. Edmunda Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg lub pocztą elektroniczną
na adres a.gliszczynski.@mosir.kolobrzeg.pl
  
 
UWAGA: Złożenie zapytania ofertowego, jak też i otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej, nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Gminę Miasto Kołobrzeg Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez nią umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania zapytania lub jego unieważnienia, bez podania przyczyny.  Zamawiający na etapie badania i oceny ofert zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących w/w zapytania.
Spośród złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Gliszczyński Data wytworzenia informacji: 2017-02-09 14:24:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Gliszczyński Data wprowadzenia do BIP 2017-07-25 11:24:10
Wprowadził informację do BIP: Dariusz Świąder Data udostępnienia informacji: 2017-07-26 08:09:07
Osoba, która zmieniła informację: Dariusz Świąder Data ostatniej zmiany: 2017-07-26 08:09:07
Artykuł był wyświetlony: 456 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu