ˆ

Archiwum - Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa skutera wodnego z przyczepą transportową

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-26 07:35:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZNAK SPRAWY:
DT.072.1.11.2017.RO Kołobrzeg dn. 09.03.2017r.
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro na:
 
Dostawa skutera wodnego z przyczepą transportową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu wraz z wyposażeniem/dostawą/sprzedażą urządzenia
 
 1. Zamawiający
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
ul. ppr. Edmunda Łopuskiego 38
78 – 100 Kołobrzeg
Tel/fax.: 94 355 13 84
 
 1. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
Robert Olejniczak
Tel.:667 080 732, e-mail:
 
III. Przedmiot zamówienia:
Dostawa skutera wodnego z przyczepą transportową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu wraz z wyposażeniem/dostawą/sprzedażą urządzenia”.
Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy skutera wodnego z przyczepą transportową wraz z wyposażeniem. Skuter wodny będzie użytkowany do patrolowania akwenu wodnego, oraz prowadzenia akcji ratunkowych w strefie przybrzeżnej, nadmorskiej. Wykorzystywany głównie w okresie letnim.
 
 
DYREKTOR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis przedmiotu zamówienia
Skuter Wodny
-fabrycznie nowy nie starszy niż 2016r
-kolor: czerwony ewentualnie szary (zamawiający może uzgodnić indywidualnie kolor wg
modelu)
-oznakowanie o treści (po obu stronach): RATOWNIK MOSiR KOŁOBRZEG
-silnik - DOHC 16zaworowy,4cywindrowy,4suwowy
-pojemność nie mniejsza niż 1812 cm3
-moc nie mniejsza niż 175KM
-bez sprężarki doładowującej
-układ chłodzenia - wodą
-wysokociśnieniowa pompa
-paliwo -benzyna bezołowiowa
-układ zasilania -układ elektrycznego wtrysku paliwa
-pojemność zbiornika paliwa -nie mniejsza niż70litr
-pojemność oleju -5,0litr do5,5litr
-układ smarowania- mokra miska olejowa
-automatyczny system pompy zęzowej
-elektryczny trym
-system pływania wstecz, oraz spowalniania
-tryb sterowania na niskich obrotach
-długość całkowita od3,25m do3,35m
-szerokość całkowita od1,20m do1,25m
-wysokość całkowita od1,15m do1,20m
-masa skutera (bez płynów) od340kg do350kg
-pojemność schowków od90 L do95 L
-liczba miejsc siedzących dla pasażerów przewożonych jednocześnie -3 osoby
-przedłużona platforma rufowa z wykładzinami
-lekki i niezwykle wytrzymały kadłub wykonany w technologi NanoXcel
-gwarancja 24 miesięcy
Wyposażenie dodatkowe
-trap rufy wzmocniony na całej długości/szerokości gumą(tworzywo odporne na uszkodzenia) o
grubości 20mm (do uzgodnienia)
-na rufie pod fotelem mocny nieskomplikowany adapter z hakiem do mocowania platformy
ratowniczej
-na burcie w tylnej części po prawej i lewej stronie mocne uchwyty do mocowania platformy
ratowniczej
-na rufie po prawej i lewej stronie mocne uchwyty do mocowania platformy
-lusterka wsteczne
-zaczep holowniczy
-pokrowiec
-immobiliser
-akumulator żelowy
-wielofunkcyjny panel sterowania
Przyczepa do transportu skutera
-przyczepka transportowa do skutera wodnego (właściwościami odpowiednio dostosowana do
typu skutera)
-konstrukcja ze stali cynkowanej ogniowo, jednoosiowa
-przystosowana do holowania samochodami osobowymi (instalacja oświetleniowa
zgodna z przepisami o ruchu drogowym)
-zaczep kulowy
-na rolkach
-długie i stabilne podpory zapewniające bezpieczeństwo podczas załadunku oraz w transporcie
skutera.
-koło zapasowe wraz z elementem mocującym
-wciągarka
-podpora dyszla
-narzędzia do obsługi przyczepy: klucz, podnośnik, pasy mocujące.
-komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji
-gwarancja 24 miesiące
 
Dokumentacja
-deklaracja Zgodności dla skutera wodnego
-książka gwarancyjna i przeglądów serwisowych skutera wydana przez oficjalnego importera
-wykaz wyposażenia dodatkowego wraz z kartami gwarancyjnymi
-instrukcja obsługi skutera wodnego wraz z wyposażeniem w języku polskim
-dokumenty niezbędne do rejestracji
-świadectwo homologacji dla przyczepy transportowej
Dodatkowe obowiązki wykonawcy w związku z realizacją zamówienia
-przeszkolenie pracownika MOSiR w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu
 
 
 
V. Termin realizacji i płatność:
do dnia .28.04.2017r.
Płatność za usługę będzie następować, na podstawie faktury w terminie 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
 
 
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu
 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
 
 1. są firmą zarejestrowaną w Polsce i prowadzącą działalność na jej terenie,
 2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
 1. posiadają wiedzę i doświadczenie,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 2. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 
VII. Kryterium oceny ofert:
Cena – 100%
W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
 
Liczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%
 
Algorytm: C= %
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.
 
VIII. Termin składania ofert:
Do dnia17.03.2017r. do godz. 10.00
Ofertę w formie wypełnionego „Formularza ofertowego” zawierającą łączną cenę brutto dostawy urządzenia z wyposażeniem i warunki gwarancji wraz z załącznikiem nr1 załącznikiem nr2  należy składać do dnia17.03.2017. godz.10.00 osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. ppr. Edmunda Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg lub pocztą elektroniczną z informacją w temacie „Dostawa skutera wodnego”
na adres :
 
 
Załączniki:
 1. „Formularz ofertowy” - Zał. nr 1 – do wypełnienia
 2. „Oświadczenie o spełnieniu warunków” - Zał. nr 2 – do wypełnienia
 
 
 
UWAGA: Złożenie zapytania ofertowego, jak też i otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej, nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Gminę Miasto Kołobrzeg Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez nią umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania zapytania lub jego unieważnienia, bez podania przyczyny.
Zamawiający na etapie badania i oceny ofert zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących w/w zapytania.
Oferty nie spełniające warunków zapytania ofertowego, wypełnione błędnie, dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Spośród złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Olejniczak Data wytworzenia informacji: 2017-03-13 08:56:00
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Olejniczak Data wprowadzenia do BIP 2017-07-26 07:35:00
Wprowadził informację do BIP: Dariusz Świąder Data udostępnienia informacji: 2017-07-26 08:09:07
Osoba, która zmieniła informację: Dariusz Świąder Data ostatniej zmiany: 2017-07-26 08:09:07
Artykuł był wyświetlony: 510 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu