ˆ

Archiwum - Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa posiłków dla ratowników na teren plaży w sezonie 2017 r

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-26 07:54:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

OS.223.2.2.3.2017.RO
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na:
 
Dostawa posiłków dla ratowników na teren plaży w sezonie 2017 r”
 
 
 
Zamawiający
 
GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg
NIP 671 16 98 541
działający przy pomocy
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w KOŁOBRZEGU
ul. Łopuskiego 38
78-100 Kołobrzeg
 
 
                                                                                  ZATWIERDZIŁ:
 
      Jacek Bansiak
Dyrektor MOSiR
 
 
Opis przedmiotu zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa posiłków na plaże w Kołobrzegu. Posiłek złożony z dwóch dań. Dokładny opis menu oraz gramatura w załączeniu nr 2 zapytania ofertowego.
Oto wymagania i bazowe informacje:
1. Składający ofertę przedstawia cenę jednostkową na dostarczenie posiłku ( dwa dania ) wraz z opakowaniem, sztućcami oraz transportem do dwóch punktów odbioru:
- Plaża Zachodnia - baza ratownicza na terenie Zespołu Szkół Morskich.
- Plaża Centralna - baza ratownicza - Morskie Oko.
 
2. Zgodę na prowadzenie działalności związanej z branżą gastronomiczną                        ( sanepid )
3. Zaświadczenie o posiadanym pojeździe, który jest dostosowany do przewożenia          żywności.
4. Załączone menu, które będzie częścią składową oferty a jednocześnie będzie              obowiązywało w kontekście realizacji podpisanej umowy.
5. Referencje związane z wykonaniem podobnego zadania.
6. Ilość posiłków dostarczanych w trakcie sezonu będzie zmienna – w zależności od      dziennego zapotrzebowania.
7. Zamawiający określa zbliżoną ilość obiadów na 3600 od 17.06.2017 do 31.08.2017,      posiłki dostarczane na plażę każdego dnia między godziną 13,00 a 14,00.
 
Termin realizacji
 
Ofertę należy złożyć z niezbędnymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie tj.do dnia 24.05.2017r do godziny 10.00 w sekretariacie MOSiR przy ulicy Łopuskiego 38, lub pocztą elektroniczną z informacją w temacie „Dostawa posiłków dla ratowników na teren plaży w sezonie 2017 rna adres :
 
 
Kryterium oceny ofert
         Np.  Cena – 100%
 
W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy  zastosowaniu wzoru:
Liczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%
 
Algorytym: C=  %
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.
 
 
Sposób przygotowania i składania oferty
 
1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg lub pocztą elektroniczną  na adres : , z dopiskiem – Dostawa posiłków dla ratowników na teren plaży w sezonie 2017 r.
 
Informacje
  1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
  2.              Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
  3.              Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
  4. Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.
  5. Osobą uprawnioną do kontaktów jest Robert Olejniczak – MOSiR 667 080 732.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Olejniczak Data wytworzenia informacji: 2017-05-17 07:52:00
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Olejniczak Data wprowadzenia do BIP 2017-07-26 07:54:18
Wprowadził informację do BIP: Dariusz Świąder Data udostępnienia informacji: 2017-07-26 08:09:07
Osoba, która zmieniła informację: Dariusz Świąder Data ostatniej zmiany: 2017-07-26 08:09:07
Artykuł był wyświetlony: 533 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu