ˆ

Archiwum - Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - Przegląd techniczny obiektów budowlanych w roku 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-26 07:58:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZNAK SPRAWY: DT.072.1.22.2017.MR
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na:
 
Przegląd techniczny obiektów budowlanych w roku 2017
 
 
 
 
Zamawiający
 
GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
w KOŁOBRZEGU
ul. Łopuskiego 38
78-100 Kołobrzeg
NIP: 671-15-98-590
 
 
 
Opis przedmiotu zamówienia
 
1. Przedmiotem zamówienia są przeglądy techniczne obiektów budowlanych, będących w zarządzaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, w rozumieniu art. 62 ust.1 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane w zakresie:
a.    elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b.    przewody kominowe (dymowe i spalinowe, wentylacja grawitacyjna),
c.    instalacji gazowych (budynek basenowy)
Dwa razy w roku będą podlegały kontroli stanu technicznego następujące obiekty budowlane (półroczny przegląd techniczny):
- Hala Milenium z budynkiem socjalno-administracyjnym – łączna powierzchnia użytkowa obiektu ok. 8405,68 m2,
- Centrum rekreacyjno-Sportowo-kongresowe z Kryta Pływalnią – powierzchnia użytkowa obiektu 7744,53 m2,,
- Stadionu Piłkarskiego przy ul. Śliwińskiego – powierzchnia użytkowa obiektu ok. 5319,49 m2,
 
Jeden raz w roku będą podlegały kontroli stanu technicznego następujące obiekty budowlane (roczny przegląd techniczny):
- Euroboisko – wymiary boiska 104 m x 66 m,
- hala Łuczniczka – powierzchnia użytkowa obiektu ok. 893,15 m2,
- hala przy ul. Wąskiej – powierzchnia użytkowa obiektu 1191 m2,
- budynek gospodarczy przy ul. Bałtyckiej –  powierzchnia zabudowy obiektu parterowego ok. 227,5 m2
- Molo – wymiary części spacerowej – 203,86 x 9 [m],
            wymiary części  na głowicy – 29,86 x 66,3 [m]
 
Jeden raz w roku będą podlegały kontroli stanu technicznego następujące obiekty budowlane (pięcioletni przegląd techniczny)
- plac rekreacyjno - sportowy Ogrody I (Skatepark) - powierzchnia użytkowa obiektu ok. 1173,56 m2,
- plac rekreacyjno - sportowy Ogrody II (Skatepark) – powierzchnia użytkowa obiektu ok. 2150 m2,,
- zejście na plażę przy ul. Arciszewskiego - powierzchnia obiektu ok. 132,51 m2,
- zejście na plażę wraz z punktem widokowym przy ul. Brzeskiej – powierzchnia obiektu ok. 67 m2,
- zejście na plażę wraz z punktem widokowym przy ul. Plażowej – powierzchnia obiektu ok. 177,78 m2,
- zejście na plażę przy ul. Jedności Narodowej – powierzchnia obiektu ok. 55,12 m2,
 
2.Do każdego kontrolowanego obiektu należy sporządzić protokół pokontrolny. Osoby przeprowadzające przegląd i podpisujące się pod protokołami muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia budowlane.
 
Termin realizacji
 
Zadanie należy wykonać w następujących  terminach:
- przeglądy roczne: do 31.05.2017
- przeglądy półroczne: do 31.05.2017  oraz do 30.11.2017
- przegląd pięcioletni do 31.05.2017
 
Kryterium oceny ofert
         Np.  Cena – 100%
 
W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy  zastosowaniu wzoru:
Liczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%
 
Algorytm: C%
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.
 
Sposób przygotowania i składania oferty
 
1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście                    ( w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis Przegląd techniczny obiektów budowlanych w roku 2017” lub pocztą elektroniczną na adres (z informacją w temacie e – mail: np.„Przegląd techniczny obiektów budowlanych w roku 2017”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.05.2017 r. do godz.10:00.
Informacje
  1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
  2.              Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
  3.              Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
  4. Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.
  5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marek Rękas, tel. 94 355 14 03, e-mail:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Osoba, która wytworzyla informację: Marek Rękas Data wytworzenia informacji: 2017-05-26 07:41:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Rękas Data wprowadzenia do BIP 2017-07-26 07:58:39
Wprowadził informację do BIP: Dariusz Świąder Data udostępnienia informacji: 2017-07-26 08:09:07
Osoba, która zmieniła informację: Dariusz Świąder Data ostatniej zmiany: 2017-07-26 08:09:07
Artykuł był wyświetlony: 929 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu