ˆ

Archiwum - Zapytania ofertowe do 30 tys. Euro

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - Montaż kładek dla niepełnosprawnych na plaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-26 08:02:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZNAK SPRAWY: DT.072.1.24.2017.MR
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na:
 
Montaż kładek dla niepełnosprawnych na plaży”
 
 
 
 
Zamawiający
 
GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
w KOŁOBRZEGU
ul. Łopuskiego 38
78-100 Kołobrzeg
NIP: 671-15-98-590
 
 
 
 
 
Opis przedmiotu zamówienia
 
1. Przedmiotem zamówienia jest montaż kładek dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych prowadzące na plażę w dwóch lokalizacjach:
a.   Molo – powierzchnia kładki ok 180 m2,
b.    Kamienny Szaniec – dwie kładki o łącznej powierzchni ok 100 m2
Kładki należy wykonać z Relumatu (legary i „deski”) uzyskanego po demontażu z dolnego pokładu Molo. Deski i legary należy dostosować (dociąć) do potrzeb zadania Na wyrównanym piasku należy położyć wzdłużnie legary i połączyć za pomocą elementów łączeniowych (np. blachy ciesielskie). Następnie zamontować na nich „deski’ za pomocą śrub do drewna z łbem sześciokątnym. Łby śrub należy schować w materiał „deski” w wykonanym wcześniej gnieździe montażowym. Wszystkie elementy łączeniowe MOSiR zakupi ze swoich środków. W załączniku do zapytania ofertowego znajdują się szkice kładek wraz z wymiarami.
 
Termin realizacji
 
Zadanie należy wykonać do 5.07.2017 roku.
 
Kryterium oceny ofert
         Np.  Cena – 100%
 
W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy  zastosowaniu wzoru:
Liczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%
 
Algorytm: C%
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.
 
Sposób przygotowania i składania oferty
 
1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście                    ( w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis Montaż kładek dla niepełnosprawnych na plaży” lub pocztą elektroniczną na adres (z informacją w temacie e – mail: np.„ Montaż kładek dla niepełnosprawnych na plaży”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2017 r. do godz.10:00.
Informacje
  1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
  2.              Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
  3.              Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
  4. Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.
  5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Sławomir Szauliński, tel. 94 355 14 03, e-mail:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Osoba, która wytworzyla informację: Marek Rękas Data wytworzenia informacji: 2017-06-16 09:32:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Rękas Data wprowadzenia do BIP 2017-07-26 08:02:53
Wprowadził informację do BIP: Dariusz Świąder Data udostępnienia informacji: 2017-07-26 08:09:07
Osoba, która zmieniła informację: Dariusz Świąder Data ostatniej zmiany: 2017-07-26 08:09:07
Artykuł był wyświetlony: 475 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu