ˆ

Archiwum - Oferty pracy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - INFORMATYK – wymiar ­ 3/4 etatu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-26 09:36:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

A.110.1.2016.JM
 
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W KOŁOBRZEGU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
 
 
 1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji    
                                              ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg                                           
 
 1. NAZWA STANOWISKA :     INFORMATYK – wymiar ­ 3/4 etatu.
 
 1. OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: 
 • Kreatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,  umiejętności   interpersonalne ,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji i uczenia się pracy z nowymi technologiami,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • zdolność efektywnej komunikacji.
 
 1. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:
 • wykształcenie minimum średnie o kierunku informatycznym lub praktyki
     w pracy jako administrator sieci informatycznych,
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość relacyjnych baz danych MSSQL, MySQL lub analogicznych
 • znajomość podstaw programowania SQL i innych języków programowania, na przykład  Java, C#,
 • umiejętność administrowania serwerami Linux
 • dobra znajomość  Windows 7,8 itp.,  - na poziomie administratora
 • umiejętność zarządzania i pracy w środowisku Active Directory
 • dobra znajmość języków skrytpowych jak np PowerShell
 • umiejętność  twórczego rozwiązywania problemów
 • znajomość konfiguracji i diagnostyki sieci LAN, protokołów sieciowych TCP/IP, VPN, umiejętność zarządzania routerami, switchami i firewallami
 • Znajomość sprzętu PC (montaż, diagnostyka, modernizacja)
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość aplikacji biurowych -
  MS Office
 • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność szybkiej diagnozy
  i rozwiązywania problemów
 • dobra znajomość programów graficznych
 • znajomość podstawowych pojęć dotyczących  monitoringu CCTV
 • znajomość regulacji dotyczących przebiegu imprez masowych w kontekście rejestracji systemów kontroli dostępu
 • znajomość regulacji dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych
 
 
 
 1. OSOBA ZATRUDNIONA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • administrowanie logiczną i fizyczną infrastrukturą informatyczną MOSiR,
 • zapewnienie ciągłości działania Elektronicznego Systemów Obsługi Klienta i Kontroli Dostępu
 • archiwizowanie i kopie zapasowe danych w formie elektronicznej,
 • zabezpieczanie danych i sieci przed wirusami oraz osobami nieupoważnionymi,
 • administrowanie serwerami internetowymi (strona internetowa www.sport.kolobrzeg.pl, bip.mosir.kolobrzeg.pl ,serwer poczty elektronicznej,
 • udostępnianie Internetu w sieci,
 • przygotowanie planów zakupów sprzętu i oprogramowania komputerowego,
 • zlecanie usług informatycznych (naprawy, konserwacje  itp.),
 • wykonywanie prac graficznych (prezentacje, wizytówki, zaproszenia, dyplomy i inne) na potrzeby MOSiR, udzielanie pomocy pracownikom MOSiR w obsłudze komputerów i oprogramowania,
 • współtworzenie strategii informatyzacji, polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemami informatycznymi MOSiR, a także jej bieżące analizowanie, modyfikowanie, uszczegóławianie lub rozbudowywanie, bieżące śledzenie rynku informatycznego i technologii informatycznych, doradztwo w zakresie usprawnień pracy i korzystania z informacji, pomoc w tworzeniu  arkuszy obliczeniowych, generowaniu raportów z istniejących systemów, tworzeniu innych dokumentów,
 •  szkolenie personelu w zakresie obsługi wykorzystywanych systemów informatycznych,
 •  ewidencja sprzętu i oprogramowania komputerowego, prowadzenie kontroli finansowej gospodarowania środkami publicznymi w zakresie działalności stanowiska, przeprowadzanie kontroli wykorzystywania systemów informatycznych MOSiR,
 • konfiguracja i aktualizacja parametrów systemów sprzedaży
 • zapewnienie ciągłości działania sprzętu drukującego
 
 
 
 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
 •  list motywacyjny,
 •  cv,
 • kwestionariusz osobowy( do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie 
      MOSIR)
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia,
      umiejętności,
 • oświadczenie od kandydata własnoręcznie podpisane, ze nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ( w przypadku zatrudnienia wymagany jest oryginał zaświadczenia o niekaralności),
 • oświadczenie od kandydata własnoręcznie podpisane o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 •  oświadczenie od kandydata własnoręcznie podpisane, że kandydat wyraża zgodę na
      przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
      niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
      1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.
      zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
      (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z poźn.zm.)
 •  dokumenty potwierdzające staż pracy.
 
 1.  INFORMACJA O WARUNKACH PRACY:
 •  praca biurowa, wewnątrz pomieszczenia,
 •  praca przy monitorze ekranowym co najmniej 2,5 h dziennie,
 •  praca w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Łopuskiego 38, 
 
 1. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, w rozumieniu   przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób   niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6 %.  
 
 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT:  do dnia 31 października 2016 roku.
 
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Sekretariat MOSiR ul. Łopuskiego 38 Kołobrzeg.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub pocztą na adres:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg.
 
Aplikacje, które wpłyną do MOSiR po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MOSiR (www.bip.mosir.kolobrzeg.pl).  
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Malinowska Data wytworzenia informacji: 2016-10-10 23:03:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Mailnowska Data wprowadzenia do BIP 2017-07-26 09:36:27
Wprowadził informację do BIP: Dariusz Świąder Data udostępnienia informacji: 2017-07-26 09:44:40
Osoba, która zmieniła informację: Dariusz Świąder Data ostatniej zmiany: 2017-07-26 09:44:40
Artykuł był wyświetlony: 515 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu